collectie

affiche 1000

Scriptieprijs Visions on Peace 2013

2013

 

Affiche uit 2013 met een oproep om mee te dingen naar de jaarlijkse prijs voor een master student die een scriptie van uitzonderlijke kwaliteit heeft geschreven op het terrein van vrede en veiligheid.

meer info

 

Deze scriptieprijs is een initiatief van de Stichting Vredeswetenschappen, een stichting die een stimulans wil geven aan het vergroten van wetenschappelijke kennis op het gebied van conflict en vrede. Vanaf 2013 werkt zij samen met UPEACE Centre The Hague, de Europese vestiging van de VN-gemandateerde University for Peace, gevestigd in Costa Rica.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.