collectie

affiche 145

Help een handje mee voor het volkspetionnement tegen kruisraketten

1985

 

In 1985 besloot het Komitee Kruisraketten Nee (KKN) een volkspetionnement te houden om zo met miljoenen handtekeningen de regering te overtuigen geen nieuwe kernraketten te plaatsen in Nederland. Deze poster roept mensen in Leiden op om zich aan te melden als handtekeningen ophaler.

meer info

 

Met name door huis aan huis bezoeken werden 3,7 miljoen handtekeningen verzameld die op 26 oktober 1985 in de Houtrusthallen in Den Haag werden aangeboden aan premier Ruud Lubbers. Velen van de 20-duizend aanwezigen keerden hun rug naar Lubbers toe.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.