collectie

affiche 15

Geweld eindigt waar liefde begint

1971

 

 

Dit affiche is ontworpen en getekend door Aad Rijpsma voor IKV Pax Christi. Het verbeelt een roos die groeit uit het prikkeldraad, dit symboliseert de liefde die geweld overkomt.

Uitgegeven voor de vredesweek 1971, met als thema "Geweld eindigt waar liefde begint".

meer info

 

IKV Pax Christi (nu PAX) is een grote vredesorganisatie in Nederland, zij zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt IKV Pax Christi aan een vreedzame en democratische samenleving.Copyright: Vrij te gebruiken naar ons beste weten. Geen garantie.