collectie

affiche 17

Stop de Oorlog in de Golf

1990 - 1991

 

Dit affiche is een oproep van het Komitee Anti Golf Oorlog, aan burgers om zich te verzetten tegen de Golf Oorlog (1990-1991).

meer info

 

Het comité was zeer actief en heeft verschillende acties georganiseerd om kritische geluiden te laten horen. In dit geval gaat het om een landelijke demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het comité had duidelijke standpunten: de Golf Oorlog moet stoppen, geen Nederlandse deelname aan de oorlog en zelfbeschikkingsrecht voor de volkeren in het Midden-Oosten. Dit laatste was reeds opgenomen in de VS resolutie uit de jaren '60.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.