collectie

affiche 218

Keine neuen Atomraketen

1981

 

Blauw affiche met grote vredesduif die voor opgestelde raketten langs vliegt. Op het affiche de tektst "Keine Neunen Atomraketen. Den Nato-beschluss nicht verwirklichen!".

Het affiche is uitgegeven door het Duitse Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit en is een ontwerp van Gunnar Matthiessen. 

 

meer info

 

Het affiche is een protest tegen het dubbelbesluit van de Navo in 1979 tot plaating van meer dan 500 atoomraketten in heel europa.

 

het Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit (KOFAZ) werd in 1974 opgericht. Ze was politiek geëngageerd Het Komitee kreeg veel commentaar op de banden die zij zowel met West- als met Oostduitsland onderhield. Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.