collectie

affiche 219

Het INF-akkoord snel overboord!

1989

 

Zwart-wit affiche met afbeelding van kernwapens met daaraan een grote ballon, een mannetje in de rechteronderhoek prikt de ballon lek. Tekening van Opland. Onder de tekening het logo van de actie "Hoezo, nieuwe kernwapens?" van Len Munnik.

In de ballon de tekst "Het INF-akkoord snel overboord! Moderniseer!".

Het affiche roept op tot een demonstratie in De Meervaart in 1989, te Amsterdam.

 

Het affiche is uitgegeven door het samenwerkingsverband "De Amsterdamse Vredesbewegingen"

meer info

 

het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag wordt wel gezien als het einde van de koude oorlog. In dit verdrag (1978 en in de jaren daarna gerattificeerd) werden de grootmachten opgeroepen tot het vernietigen van de nucleare lange afstandsrakketten. Het ging hier echter om slechts 4% van het totale kernarsenaal.

 

 

Binnen deze actie van de Amserdamse Vedesbewegingen werden meerdere affiches uitgegeven, soms met een andere tekst, soms met alleen het logo van Len Munnik.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.