collectie

affiche 223

Second Special Session on Disarmament

1982

 

Wit met groen en zwart affiche van de United Nations (UN). Binnen het groene symbool van de UN staat een man met een gebroken geweer boven zijn hoofd. Het affiche verwijst naar een driedelig VN initiatief tot ontwapening.

meer info

 

Dit affiche slaat op de tweede van drie Bijzondere Sessies georganiseerd door de Algemene Vergadering van de VN welke gericht waren op ontwapening door de aangesloten landen.
Dit project van de VN is sinds 1978 gaande. De tweede sessie werd in 1982 gehouden, er heerste een klimaat van crisis vanwege de SALT II onderhandelingen. Deze sessie leidde tot een aantal internationale afspraken m.b.t. defensie-uitgaven. De gegevens over vermindering van defensie-uitgaven zouden ook beschikbaar komen voor analyse en controle. Dit werd in het bijzonder verwacht van landen met nucleaire wapens. Om zo de 'sociale' controle te vergroten.
Op het moment (2007) bestaat er een werkgroep van de VN die het oorspronkelijke ontwapeningsinitiatief voortzet, door strategieŽn voor de toekomst te onderzoeken.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.