collectie

affiche 24

Your Tax Dollars at Work; Don’t Pay!

1965 - 1980

 

Dit affiche is gepubliceerd door de War Resisters League, tussen 1965 en 1980. Enerzijds geeft dit affiche een debat weer over de nationale overheidsuitgaven, anderzijds geeft hij een stem aan het idee om geen belastinggeld meer te besteden aan wapens. Er wordt dus opgeroepen tot het weigeren van het betalen van het voor defensie bestemde deel van belastingen. Daarmee staat dit affiche in een lange geschiedenis van burgerlijke ongehoorzaamheid als een vorm van een geweldloos, politiek verzet.

meer info

 

Een belangrijke figuur betreffende de burgelijke ongehoorzaamheid is Henry David Thoreau (1817-1862), die het begrip introduceerde met zijn essay 'Civil disobedience'. Thoreau verzette zich tegen de slavernij en de oorlog tussen Mexico en de VS. Uit onvrede weigerde hij zijn belastinggeld te betalen. Daarvoor ging hij een dag de gevangenis in. De War Resisters League hervatte dit soort acties in de jaren '70 van de vorige eeuw.

 

In Nederland begint in de jaren '80 de steungroep Beweging Weigering Defensiebelasting. De beweging werd opgericht door vertegenwoordigers van verschillende vredesgroepen. Ze streefde naar het instellen van een vredesfonds door de rijksoverheid en een wettelijke erkenning van individuele bezwaren tegen het bekostigen van de productie van wapens.

In het midden van het affiche (onder het vliegtuig) staat een citaat uit een toespraak gehouden door de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower (1953-1961) gehouden kort na de dood van Stalin. Het citaat is een impliciete verwijzing naar zowel de geschiedenis als een debat dat zich reeds lang afspeelt in de politiek:

 

"Every gun that is made, every worship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed." D. Eisenhower 1953.

 

Ook raakt het citaat de kern van een ethische vraag die meer dan ooit actueel is. Nog nooit werd zo veel geld uitgegeven aan oorlog als vandaag de dag. Jaarlijks wordt er 800 miljard dollar besteed aan de ontwikkeling van oorlogstoestellen tegenover 70 miljard dat uitgegeven wordt aan ontwikkelingshulp. In de tijd van president Eisenhower (1953-1961) werd in het Congres van de Verenigde Staten gedebatteerd over de ontwikkeling van nucleaire wapens; president Eisenhower verzette zich tegen grote militaire overheidsuitgaven. Hij was van mening dat dit op den duur schadelijk zou zijn voor de natie en de economie.

 

De War Resisters League bestaat sinds 1923 en is daarmee één van de oudste vredesorganisaties in de wereld. De organisatie is de Amerikaanse tak van War Resisters' International.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.