collectie

affiche 263

Russians are coming

1981

 

Gekleurd affiche met daarop de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers en president Haig, Reagan en Weinberger die gekleed gaan als Russen, ze roepen "Russians are coming". Zij trekken een bootje voort door de woestijn, het bootje is geladen met raketten daarop staat "Neutron, US, Pershing, Cruise".

Het affiche is uitgegeven door The Information Centre of the World Peace Council. Het ontwerp is van Tape.

meer info

 

In 1981 werd Ronald Reagan gekozen tot president van Amerika. Reagan nam een harde positie in tegen het communisme zo noemde hij de Sovjet Unie 'the evil empire'. Dit affiche stelt dit duidelijk aan de kaak, om de angst voor het communisme en de Russen te vergroten, gaan de Amerikaanse leiders zelf op pad. 

 

De term 'Russians are coming' refereert ook aan een komische film uit 1966, waarbij gestrandde russen ook gezien worden als 'het kwaad'.

 

De World Peace Council (WPC) is een internationale vredesbeweging, die als niet-gouvernementele organisatie deel uitmaakt van de Verenigde Naties. De raad werkt onder andere samen met UNESCO. De WPC is ook buiten de VN actief en werk samen met bijvoorbeeld Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. De World Peace Council is voortgevloeid uit het Wereldcongres van Intellectuelen voor vrede in 1948, in Polen. In 1950 kreeg het zijn huidige naam. De focus van de WPC is kernwapenontmanteling en vreedzame co-existentie. De WPC kreeg geregeld kritiek vanwege hun steun aan Rusland; de raad zou gesteund worden door de Sovjet-Unie om buitenlandse vredespropaganda te verspreiden.
In het begin van de jaren '90 viel de World Peace Council grotendeels uiteen, er bleef slechts een kleine kerngroep actief. Tevens verhuisde ze van Helsinki naar Griekenland.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.