collectie

affiche 27

Het proletariaat verenigd in vrede

1980 - 1990

 

Vrede voor de wereld. Op deze poster zien we een massa van mensen verenigd in vrede en voor vrede in de vorm van een duif.

 

meer info

 

De omzetting van het slogan MNPY-MNP! (Cyrillisch alfabet) naar het Latijnse alfabet is "Miru-Mir". Het woord "mir" kan twee dingen betekenen, namelijk "vrede" in de zin van "afwezigheid van oorlog" en "ruimte". Met ruimte wordt er bedoeld het universum of iets dat groter is dan de wereld zelf. "Miru - mir" was een populair slogan in de Sovjet-Unie, vooral in de tachtiger jaren. Lenin geloofde dat alleen een proletarische staat "mir" kon verschaffen.

"Miru-mir" was tevens een politiek middel van de staat om de Rode Leger als drager van wereldvrede te representeren, men kon dit slogan vooral op plaatsen uit het dagelijks leven van mensen tegenkomen: treinstations, gebouwen en standbeelden. Dit beeld circuleerde door de straten van de Sovjet-Unie en werd verspreid door de Communistische Partij als propaganda.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.