collectie

affiche 281

Steun een Vrij Namibie, Steun SWAPO

1978

 

Blauw-groen affiche met in het midden een grote rode cirkel, samen de kleuren van de vlag van Namibie, in de rode cirkel het logo van de SWAPO (South West Africa People's Organization). Het affiche heeft de tekst "Steun een vrij Namibie. Steun SWAPO". Het affiche is ontworpen door Toos Koedam en haar echtgenoot Jan Koperdraat. Het affiche is uitgegeven door het Bevrijdingsfonds Komitee Zuidelijk Afrika. Het bevrijdingsfonds wordt in 1976 door het Komitee Zuidelijk Afrika opgericht.

meer info

 

Toos Koedam en Jan Kopersdraat zijn sinds 1975 actief als ontwerpers voor het Komitee Zuidelijk Afrika en aanverwante organisaties, waaronder het ANC.


Vanaf 1945 verzet de VN zich tegen de acties van zuid Afrika om zuid-west Afrika (Namibie) in te lijven als een eigen provincie. In 1966 ontnam de VN het mandaat van zuid afrika op zuid-west afrika. Intussen was bevrijdingsbeweging 'South West Africa People's Organization (SWAPO) actief in het gebied, zij voerde strijd tegen zuid afrika. Diverse vredesacties werden ondernomen, maar zonder de steun van de strijden de partijen werden de conflicten alleen maar heviger. Pas in 1988 volgde een nieuw vredesinitiatief, door een internationale boycot en het einde van de koude oorlog, had dit initiatief wel kans van slagen. In 1990 won SWAPO de verkiezingen, sindsdien besturen zij het land.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.