collectie

affiche 297

Herbebossen Övoor het te laat is

1988

 

Wit affiche met een kleurenfoto van Afrikaanse jongeren die een plantje uit een pot omhoog houden (klaar om te planten) daaronder in groene letters "Herbebossen ...voor het te laat is". Dit affiche is uitgegeven door de Vastenaktie. 1988 komt een gelijknamig rapport uit.

meer info

 

Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland. Door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. De campagnes vinden plaats in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. De vastentijd zijn de veertig dagen voor Pasen. Dit is van oudsher een tijd van bezinning en rust. De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland is in 1961 opgericht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen. Vanaf 1965 gingen uiteindelijk 14 nationale vastenacties samenwerken in het internationale overkoepelend orgaan CIDSE, Internationale werkgroep voor sociaal-economische ontwikkeling. Sinds eind 2011 voert de Vastenaktie Nederland de campagnes weer in eigen beheer uit en is de samenwerking met Cordaid op dit vlak beŽindigd.


Herbebossing is het aanvullen van bosgebied door het aanplanten van nieuwe bomen. In Afrika is veel bos verdwenen door snelle bevolkingsgroei in de plaats kwamen landbouw en huizen. Bomen spelen een belangrijke rol in de CO2 huishouding, zij zetten het om in zuurstof. Om de hoge CO2 uitstoot van de industrie te compenseren is een groot totaal oppervlakte van bebost gebied noodzakelijk. Dit was en is een hot-issue binnen de klimaatproblematiek.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.