collectie

affiche 299

Aan de publieke opinie in de wereld aan de verenigde naties

1979

 

Dit affiche is een publieke brief getiteld "Aan de publieke opinie in de wereld aan de verenigde naties" de brief is geschreven door de deelnemers aan de internationale estafette stop de neutronenbom stop de massa vernietigingswapens, naar verdere ontspanning en ontwapening. En benoemd de doorgaande vredesstrijd, de problemen en de overwinningen van de afgelopen jaren. De brief eindigt met de strijdleuzen van de schrijvers. Op de achtergrond is een Nederlands vlag in krijtstijl afgebeeld. In het blauw van de vlag zijn poppetjes te zien die samen een kring vormen. Het ontwerp is van Martin Veltman.

meer info

 

De tekst op het affiche:
Aan de publieke opinie in de wereld aan de Verenigde Naties
Wij, Nederlandse deelnemers aan de Internationale Estafette 'Stop de neutronenbom Stop de massavernietingingswapens, naar verdere ontspanning en ontwapening', richten ons tot ieder die betrokken is bij de bewapeningswedloop, tot ieder die zich verantwoordelijk voelt voor het lot van de mensheid.
De mensheid wordt gekonfronteerd met de dreiging van de ongekende vernietigingskracht van de moderne bewapening. Zij weet van het onnoemelijke lijden dat de atoomwapens teweegbrengen. Nochtans blijft de ophoping van nieuwe massavernietingingswapens doorgaan en het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Meer dan ooit echter zijn we ons ervan bewust dat het zo niet verder kan gaan.
Met enthousiasme begroeten we de beweging die zich thans over de hele wereld ontvouwt tegen de kernbewapening, tegen de bewapeningswedloop; een beweging die in de afgelopen twee jaar grote proporties heeft gekregen. De wereldwijde beweging tegen de introduktie van de neutronenbom; de massale akties en aktiviteiten voor het slagen van de speciale zitting van de Verenigde Naties over ontwapening; de omvangrijke beweging in Japan, waar men deze maand opnieuw massaal de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki herdacht en waar men, diep doordrongen van de verschrikkingen van de atoombombardementen en verbonden met het leed van de honderdduizenden die nog de gevolgen ondervinden, de wereld laat weten dat er nooit meer Hiroshima's, nooit meer Nagasaki's nooit meer Hibakusha's mogen komen; dit alles vormt voor ons een aansporing en geeft de inspiratie om de krachten voor de vrede, voor de ontwapening voorop de nucleaire ontwapening te ontplooien.
Veel is bereikt.
Volkeren zijn in beweging gekomen, het mechanisme van de wapenwedloop hapert. Er is een nieuw akkoord over beperking in de strategische bewapening (SALT-II) dat alle regeringen uitnodigt onmiddellijk verdere stappen te zetten naar ontwapening en besprekingen hierover, bilateraal en multilateraal, te openen. Alle staten, groot en klein, hebben een eigen verantwoordelijkheid om een keerpunt in de bewapeningswedloop tot stand te brengen. We herinneren daarbij aan de afspraken die plechtig zijn vastgelegd op de speciale zitting van de Verenigde Naties over ontwapening, thans een jaar geleden. Wij wijzen op de Slotakte van de Conferentie van Helsinki over Veiligheid en Samenwerking in Europa, die vaststelt dat de ontspanning moet worden bevorderd.
Wij doen dit vanuit een land waar volk en parlement zich verzetten tegen de neutronenbom en tegen plannen voor nieuwe kernwapens, speciaal voor gebruik in West-Europa, die de spanning in ons werelddeel ernstig doen toenemen. Samen met vredesstrijders uit andere landen, uit Europa en Noord-Amerika, stellen we vandaag en morgen met kracht:
Stop de neutronenbom
Stop de massavernietingingswapens
Werk aan verdere ontspanning en ontwapening!
Amsterdam, 26 augustus 1979Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.