collectie

affiche 302

Wapens doden ook zonder oorlog!

1983

 

Blauw affiche met een jongen in een woestijnlandschap die zijn hand uitsteekt in zijn andere hand een lege etensbak, in de achtergrond een schaduw van straaljager. Daarboven een afbeelding van eens straaljager in actie. Op het affiche de tekst "Wapens doden ook zonder oorlog! Stop de wapenhandel begin met konversie". Uitgegeven door pax-christi Nederland en Vlaanderen.
Gelijktijdig gaf Pax Christi ook pastoraal katern uit met dezelfde titel. Pax Christi stelt hier de relatie tussen wapenhandel en (gebrek aan) ontwikkelingshulp aan de orde.

meer info

 

Pax Christi is de rooms-katholieke beweging die zich bezighoudt met vredesvraagstukken.

De campagne 'Stop de wapenhandel begin met conversie' van Pax Christi is gestart in 1983.
De campagne richtte zich tegen wapenexport door Nederland naar ontwikkelingslanden. In plaats van wapens te produceren zouden deze bedrijven moeten omschakelen naar niet-militaire of civiele productie (conversie). Men stelt onder andere, dat aanschaf van wapens door ontwikkelingslanden onrechtvaardige verhoudingen in stand houdt. Een voorbeeld hiervan waren de duikbootleveranties aan Taiwan. Om verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen, de Nederlandse wapenindustrie omschakelt naar 'gewone' producten.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.