collectie

affiche 32

When Will They Ever Learn?

1970 - 1989

 

Dit affiche verwijst naar een cultuur die ontstond door de aanhoudende dreiging van een nucleaire oorlog. Deze nucleaire oorlog en de bijbehorende catastrofe hadden hun effect op het bewustzijn van burgers op internationaal niveau. Daaromheen ontwikkelde zich een sterke anti-oorlogscultuur. Het is onbekend welke organisatie achter dit affiche zit.

meer info

 

Dezelfde afbeelding siert voorpagina van een overlevingshandleiding uit 1984, gepubliceerd door uitgeverij Integral (in het Spaans). Dergelijke publicaties waren gebruikelijk in die tijd, er bestond immers een voortdurende oorlogsdreiging. De afbeelding zinspeelt op een nucleair rampscenario waarbij de vraag is: wat blijft er over voor de komende generaties na een nucleaire catastrofe? Dit laatste wordt uitgedrukt door de naaktheid van de kinderen.

De tekst "When will they ever learn?" is behalve een commentaar ook een verwijzing naar het volkslied "Where have all the flowers gone?", dat toegeschreven wordt aan Pete Seege. Dit nummer is kenmerkend voor die tijd en vrijwel iedereen die de Koude Oorlog bewust meegemaakt heeft kent het. In de jaren 60 werd dit lied, gezongen door Peter, Paul en Mary, zeer beroemd.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.