collectie

affiche 343

Fredsstrejke

1986

 

Deens affiche met een gele klok die 5 voor 12 aangeeft, daaronder Atomprovestop nu. Fredsstrejke (vertaling: stop atoomproeven nu. Vredesstaking).
Het affiche is uitgegeven door AF, International year of peace (VN) en Fagbevægelsen for Fred.
Het affiche is onderdeel van de acties in het door de VN uitgeroepen Internationale Jaar voor Vrede.

meer info

 

Fagbevægelsen for Fred (vakbeweging voor de Vrede) werd in 1983 opgericht. Het is een beroepsorganisatie van verenigingen, vakbonden en werkplekken. Onder het motto 'Professioneel actieprogramma voor de Vrede' streven zij binnen de vakbeweging naar de grootst mogelijke activiteit nucleaire oorlog, voor vrede en ontspanning. Het initiatief leidt tot de vorming van een aantal specifieke professionele vredesorganisaties.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.