collectie

affiche 35

Vereninging Dienstweigeraars; Kom ons Helpen, want de Wereld staat er Slecht voor

1971 - 1995

 

Met dit affiche roept de Vereniging Dienstweigeraars (VD) tot meer leden. Het toont een legerlaars die op het punt staat een bloem te vertappen.

meer info

 

In 1970 werd de Bond voor Dienstweigeraars opgeheven hieruit ontstond de Bond voor Dienstplichtigen die ook leden telde die als dienstplichtige binnen het leger hun anti-militaristische visie wilden uitdragen. Als reactie hierop richtte dienstweigeraars in december 1971 hun eigen vereniging - VD op. De Vereniging Dienstwijgeraars diende als 'vakbond' voor mensen in vervangende dienst. De VD probeerde mensen aan te sporen zo veel mogelijk uit militaire dienst te blijven. De VD gaf scholing en onderhield externe contacten met dienstweigeraars en soldatenbeweging in het buitenland. Na de afschaffing van de opkomstplicht voor de militaire dienst, nam het ledental sterk af. VD kon niet langer zelfstandig voortbestaan en fuseerde met het Anti-militaristisch Onderzoekskollectief tot het nu nog bestaande VD-AMOK.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.