collectie

affiche 357

Weltversammlung der erbauer des frieden

1977

 

Duits affiche met een uit blokken opgebouwde vredesduif, daaronder de tekst "Weltversammlung der erbauer des frieden" (vertaling: wereldassemblee van bouwers voor de vrede). Het congres werd georganiseerd door de World Peace Council. Het affiche is ontworpen door de Pool K. Sliwka.

meer info

 

Op het congres kwamen 1500 afgevaardigden uit 125 landen bijeen, onder hen was een delegatie van de Duitse Democratische Republiek. 3 dagen waren de deelnemers bijeen, in 10 comissies waar de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals kwesties ontwapening of mensenrechten, besproken worden. Ook werd de leidende rol van de Sovjet-Unie in ontwapening wordt benadrukt.

De World Peace Council (WPC) is een internationale vredesbeweging, die als niet-gouvernementele organisatie deel uitmaakt van de Verenigde Naties. De raad werkt onder andere samen met UNESCO. De WPC is ook buiten de VN actief en werk samen met bijvoorbeeld Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. De World Peace Council is voortgevloeid uit het Wereldcongres van Intellectuelen voor vrede in 1948, in Polen. In 1950 kreeg het zijn huidige naam. De focus van de WPC is kernwapenontmanteling en vreedzame co-existentie. De WPC kreeg geregeld kritiek vanwege hun steun aan Rusland; de raad zou gesteund worden door de Sovjet-Unie om buitenlandse vredespropaganda te verspreiden.
In het begin van de jaren '90 viel de World Peace Council grotendeels uiteen, er bleef slechts een kleine kerngroep actief. Tevens verhuisde ze van Helsinki naar Griekenland.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.