collectie

affiche 37

Christenen voor ontwapening

1970 - 1980

 

De tekst op dit affiche laat zich vertalen als "..En vrede op aarde, christenen voor ontwapening." De afbeelding betreft een kopie van het werk "Het kind met de duif" van Pablo Picasso (L'enfant au Pigeon - 1901). De duif was een belangrijk motief binnen het werk van Picasso.

 

Dit affiche is ontworpen voor de groep 'Christen für die Abrüstung'; een groep van christenen die zich tegen de bewapening van Duitsland verzette.

meer info

 

In de context van de neutronenbom en de steeds groeiende militarisering van Europa ontstond in Duitsland begin jaren tachtig een vrij bijzondere samenwerking tussen pacifisten, communisten en geëngageerde christenen. Naarmate de spanning tussen de bevolking en de politiek groeide, ontstonden steeds meer christelijke organisaties zoals 'Ohne Rüstung leben'.

 

Vrij snel gingen alle evangelistische organisaties samenwerken onder het motto "Frieden schaffen ohne Waffen" (Vrede maken zonder wapens); deze samenwerking mondde uit in de organisatie van een reeks vredesweken. Er werden tevens verbindingen gelegd met organisaties van verschillende politieke en maatschappelijke snit, maar kennelijk sterk gekenmerkt door pacifistische doelen. Uit deze brede samenwerking ontstond een goed gefundeerde kritiek, die berustte op wetenschappelijke feiten en een kennis van militarisering en politiek.

Hierbij vertellen ze over de sociaalpsychologische situatie tussen West en Oost en het gemilitariseerde Noorden ten opzichte van het Zuiden.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.