collectie

affiche 370

Het nieuwe leger

1970 - 1990

 

Affiche met een print van de houtdruk 'Het nieuwe leger' van Frank Masereel (1954). De afbeelding toont aan de linkerkant het oude leger bestaande uit kanonnen met geweren, aan de rechterzijde het nieuwe leger met sterke mannen en vrouwen (arbeiders) zij dragen geen geweren maar grote bloemen.
Het is onbekend voor welke actie of door welke organisatie dit affiche is uitgegeven.

meer info

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vlucht Masereel naar Genève (waarmee hij effectief dienstweigert) waar hij in aanraking komt met diverse schrijvers. Hij publiceert enkele anti-oorlog albums, ook illustreert hij in het pacifistische tijdschrift La Feuille. Hij zag de houtsnede als middel bij uitstek om zijn ideeën bij een groot publiek bekend te maken.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.