collectie

affiche 43

Pokken bestaan niet meer… Maar Atoomwapens (wel)

1981

 

Deze poster is bedoeld voor de wachtkamers van artsen. Het affiche werd in een oplage van tweeduizend uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP).

Het ontwerp is van Robert de Hartogh en John van Leeuwen.

meer info

 

Deze organisatie van artsen en andere werkers in de gezondheidszorg houdt zich bezig met de relatie van gezondheidszorg tot vredesvraagstukken en met name de medische gevolgen van een catastrofe door kernwapens. De organisatie tracht samen met andere vredesorganisaties de spanningen in de internationale betrekkingen te reduceren.

 

Dit affiche vertegenwoordigt een omslag in de strategie van de organisatie in de periode van 1982-1989. De organisatie werd zich bewuster van haar rol binnen de medische gemeenschap en de rol die haar leden konden spelen bij het informeren van de bevolking. De organisatie professionaliseerde in zoverre dat zij voorlichtingsmateriaal ging ontwikkelen, een lobbygroep oprichtte die direct en indirect invloed kon uitoefenen op het parlement en haar netwerk uitbreidde door middel van congressen en lezingen. Verder probeerde de organisatie haar geluid te laten horen in de media en met name tijdschriften voor artsen en dergelijke.

 

Tekst op affiche:
"Pokken bestaan niet meer...
Internationale samenwerking heeft ertoe geleid, dat een levensgevaarlijke ziekte, waartegen geen geneesmiddel bestond, werd uitgeroeid. Pokken bestaan gelukkig niet meer, maar sedert 1945 leven wij na het gebruik van de atoombom op mensen, onder de voortdurende bedreiging, alsnog slachtoffer te moeten worden van een ongeneeslijke ziekte. Atoomwapens worden door mensen gemaakt en zaaien dood en verderf op ongekende schaal. Wat doen wij daartegen?"Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.