collectie

affiche 49

Help de kernwapens de wereld uit (2)

1977 - 1990

 

Dit affiche toont een verenigde groep mensen die gezamelijk een atoombom van de planeet gooien. Hiermee speelt het in op het gezegde: "vele handen maken licht werk".

 

Met de leus "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" startte het IKV in 1977 een campagne tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland. Rechtsonderin staat het logo van de campagne.

meer info

 

De oproep tot samenwerking, die ook uit het affiche spreekt, vond gehoor. Veel organisaties sloten zich bij de campagne aan en er kwamen veel plaatselijke comités tot stand. Na het in 1979 door de NAVO genomen besluit tot plaatsing van kruisraketten, kwam het tot massale demonstraties onder leiding van het breed samengestelde Komité Kruisraketten Nee. De plaatsing ging uiteindelijk niet door, maar de kernwapens die er al waren bleven.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.