collectie

affiche 54

Turn the arms race into a disarmament race

1980 - 1991

 

Dit affiche doelt op het ontwapenen van naties als middel om vrede te stichten, ontworpen door het Vredeskomitee van de Sovjet-Unie. Ontwapening als weg naar vrede kent een lange geschiedenis die teruggaat tot voor de Tweede Wereldoorlog.

meer info

 

Het is onduidelijk wanneer precies en om welke reden dit affiche werd gepubliceerd. Vermoedelijk verwijst dit naar de onderhandelingen tussen Michail Gorbatsjov en Donald Regan over het vernietigen van kruisraketten, nucleaire en conventionele raketten. Deze onderhandelingen mondden uit in de INF-vedrag welke op 8 december 1987 werd ondertekend en resulteerde in de vernietiging van duizenden wapens van zowel de Sovjet-Unie als de VS.

 

Het Vredeskomitee was onderdeel van de Wereldvredesraad welke in 1949 werd opgericht door de Communistische Partij van de Sovjet-Unie ter bevordering van een beweging voor kernwapenontmanteling en vreedzame co-existentie. Waarschijnlijk was dit een strategie van de partij om de NAVO en de Amerikaanse wapenontwikeling het hoofd te bieden, want de Wereldvredesraad fungeerde als een orgaan dat kritiek tegen deze organisaties steunde en bevorderde, maar als het ging om kritiek naar de Sovjet-Unie werd deze juist verzwegen of weerlegd.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.