collectie

affiche 8

Reclaim the Seas, Stop de Wapenhandel!

2005

 

Dit affiche is gemaakt ter ondersteuning van de acties van het 'Comité UDT Nee!' tegen de wapenbeurs UDT (undersea Defence Technology), gehouden 21 t/m 23 juni 2005 in de RAI, Amsterdam.

meer info

 

Het 'Comité UDT Nee!' was een tijdelijk samenwerkingsverband tussen vredesgroepen (o.a. Campagne tegen Wapenhandel, Kerk en Vrede, Franciskaanse Vredeswacht, Werkgroep tegen Wapenhandel, Vredeswinkel Heerlen, PAIS, Haags Vredes Platform), dierenrechtenorganisaties (Respect voor Dieren, Bite Back, EDEV), jongerenorganisaties Dwars en ROOD en de lokale politieke partijen Amsterdam Anders/De Groenen en SP Amsterdam. Het comitee streed tegen wapenproductie en -handel. De acties rondom de wapenbeurs werden onder de noemer 'sea rave' gepresenteerd en vonden op diverse plekken in Amsterdam plaats.

 

Dolfijnen ondervinden veel schade van onderzeese defensie technologie, zoals de sonar-apparatuur op onderzeeërs. Op dit affiche staan ze symbool voor de voor het dierenleed die de wapens kunnen veroorzaken.


Oorspronkelijk verschenen in diverse formaten en als jpeg-fileCopyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.