collectie

affiche 99

A declaration of the United Nations Second Special Session on Disarmament

1982

 

Een affiche met een verklaring uitgegeven door de europese vredesbewegingen ter gelegenheid van de Verenigde Naties Tweede Speciale Sessie betreffende de ontwapening (A declaration issued by european peace movements on the occasion of the United Nations Second Special Session on Disarmament). Op het affiche staat een verklaring en oproep om de wapenwedloop een halt toe te roepen en een einde te maken aan de koude oorlog.

meer info

 

Dit affiche slaat op de tweede van drie Bijzondere Sessies georganiseerd door de VN Algemene Vergadering welke gericht waren op ontwapening door de aangesloten landen.
Dit project van de VN is sinds 1978 gaande. De tweede sessie werd in 1982 gehouden, er heerste een klimaat van crisis vanwege de SALT II onderhandelingen. Deze sessie leide tot een aantal internationale afspraken m.b.t. defensie-uitgaven. De gegevens over vermindering van defensie-uitgaven zouden ook beschikbaar komen voor analyse en controle. Dit werd in het bijzonder verwacht van landen met nucleaire wapens. Om zo de 'sociale' controle te vergroten.Copyright: Onbekend, gebruik op eigen risico.