collectie

foto 6633

2000 demonstanten tegen bezetting van Irak

2004

 

Een jaar na het begin van de oorlog tegen Irak is duidelijk dat het voeren van oorlog geen geschikt instrument is om het terrorisme te bestrijden, maar het geweld en de terreur juist aanwakkert. Deze opvatting vormde een rode draad door de verschillende toespraken van vredesactivisten uit Nederland, Spanje, Afghanistan en Irak.
De demnstratie werd georganiseerd door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'en het Iraaks Platform in Nederland.

Meer informatieCopyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info