collectie

foto 6791

Geslaagde Ontmoetingsdag van Platform Vredescultuur

2005

 

In Utrecht is op zaterdag 12 maart 2005 een geslaagde ontmoetingsdag gehouden in het kader van het "Decennium voor vrede en geweldloosheid voor de kinderen van de wereld". Met een zeer goede en gevarieerde opkomst liet de Nederlandse vredesbeweging zien dat ze nog steeds actief en levendig is.

 

Het programma was vooral gericht op verschillende vormen van vredeseducatie. Na boeiende lezingen van Lennart Vriens, Martine Groen en Karel Koster konden de deelnemers ontspannen met Afrikaanse muziek. In de middag werd veel kennis uitgewisseld en opgedaan op de zeer gevarieerde "workshops" en "postersessies". Onderwerpen waren ondermeer: de methode rots &water, geweldloosheid en de buurt, burgemeesters voor vrede, hervormingen van de VN en vele andere. Ook kon er in de middag worden gedanst olv Henk Smit, die vooral gestalte gaf aan het thema van de dag: geweld: macht of onmacht?

Meer informatieCopyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info