collectie

foto 12564

Ontmoetings- en doe-dag Vredesorganisaties

2016

 

Op 28 mei 2016 vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de vredesbeweging plaats. Er werden contacten gelegd en gediscussieerd over o.a. praktische mogelijkheden om samen te werken en de jeugd hierbij te betrekken.

Meer informatieCopyright: Vrij te gebruiken naar ons beste weten. Geen garantie.