collectie

foto 6853

Demonstratie 'Geen troepen naar Afghanistan'

2005

 

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' hield tijdens het kabinetsberaad een protestactie bij het Torentje tegen het voorgenomen uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan. Daarbij werd namens een moeder van een uit te zenden militair, Pauline van Vlaanderen, een verklaring voorgelezen waaruit de zorg van vele ouders blijkt over het lot dat hun kinderen te wachten staat. Niet alleen de veiligheid in Afghanistan zelf is daarbij een probleem, maar ook het geringe draagvlak in de Nederlandse samenleving voor deze missie.

De protestactie werd beŽindigd op het moment dat minister Kamp de ministerraad verliet en langs de enkele tientallen demonstranten liep op weg naar het ministerie van defensie. De organisatie kondigde vervolgacties aan in januari als de Tweede Kamer zich zal buigen over het voornemen van het kabinet.

Meer informatieCopyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info