collectie

foto 7613

25-jarig jubileum van het Haags Vredes Platform

2006

 

Op zondag 1 oktober werd in Café Emma het jubileumfeest gehouden. In de bovenzaal werd een tentoonstelling ingericht, bestaande uit foto's en affiches, welke laatste doublures waren uit het archief van Gerard van Alkemade. De foto's waren afkomstig uit de verzamelingen van leden van het Haags Vredes Platform, die digitaal waren opgeslagen door de penningmeester en Boyd Noorda; zij vielen op door hun professionele kwaliteit.


Het jubileum werd bijgewoond door 80 personen. Naast Aart Stevens en Jan Bervoets voerden ook Rob Boogert, Elise Leyten en Gerard van de Ridder het woord, elk met hun historische kanttekeningen over het HVP en hun eigen emotionele inbreng. Daarnaast trad het koor Jan en Alleman op, dat door een enthousiast gehoor werd toegejuicht. De muziek werd verder verzorgd door het dj-duo "De platendraaiers", die al snel sfeer wisten te maken. Het feest, dat om 16.00 een aanvang nam, werd al gauw een groot succes. Na een stevige maaltijd werd het afgesloten om 21.00 uur. Maar de herinnering bleef langer na.Copyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info