collectie

foto 10330

Rechtszitting over onrechtmatigheid kernwapens

2010

 

Op 5 juli vonden voor het gerechtshof te Den Haag de plei­dooien plaats in het hoger
beroep in de zaak van de Stichting Tribunaal voor de Vrede en 2.000 mede-eisers tegen de Staat. Onderwerp van het geding is de alleszins opmerkelijke opvatting van de Hoge Raad, dat niet op de voorhand zou kunnen worden gesteld dat genocide en mili­taire aanvallen op de burgerbevolking onder alle omstandigheden onrechtmatig zouden zijn.

 

De foto's zijn van een nabespreking in café 'Dudok' te Den Haag. Copyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info