collectie

foto 10846

Samenwerking binnen de vredesbeweging

2012

 

Vredesbeweging Pais organiseerde op 2 juni een bijeenkomst waarvoor iedereen die actief is binnen de vredesbeweging was uitgenodigd. De opkomst was groter dan verwacht: circa 40 mensen tezamen actief in ca. 35 vredesorganisaties. Het leverde, naast veel ideeŽn, ook enkele concrete resultaten op.

In zijn inleiding ging Chris Geerse in op het grote aantal, meest kleine, vredesorganisaties. Is dit een teken van grote bloei of is het hard noodzakelijk duchtig te fuseren? Chris denkt geen van beide en pleit voor onderlinge afstemming en samenwerking zodat een mooi mozaÔek ontstaat dat de vredesbeweging een gezicht naar buiten geeft.

Meer informatieCopyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info