collectie

foto 12023

Living under drones

2014

 

Op 19 februari 2014 was er in het Humanity House in Den Haag een bijeenkomst met de titel 'Living under drones'.

 

Drones zijn op afstand bestuurbare vliegtuigen, die steeds vaker bij conflicten worden ingezet. Drone-aanvallen veroorzaken ook burgerslachtoffers, maar hun verhalen horen we nauwelijks. Op uitnodiging van PAX en de Britse mensenrechtenorganisatie Reprieve vertelden twee Pakistaanse slachtoffers van drones over de dodelijke kanten van dit steeds vaker gebruikte wapen. Hoe ervoeren deze mensen de continue aanwezigheid van bewapende Drones boven hun dorpen?

meer info

 

Uit de uitnodiging voor de bijeenkomst:

 

Living under drones
Al jarenlang vliegen Amerikaanse bewapende drones boven onder andere Pakistan en Jemen op zoek naar leden van Al Qaida en de Taliban. De Britse organisatie Reprieve, op wiens verzoek het onderzoek 'Living under Drones', naar de impact van de aanvallen op burgers in Pakistan gestart werd, heeft een aantal slachtoffers van deze aanvallen uitgenodigd.

 

Reprieve wil, in samenwerking met PAX, het publiek en de aanwezige Kamerleden de mogelijkheid geven om in gesprek te gaan over hoe deze mensen de continue aanwezigheid van bewapende drones boven hun dorpen ervaren. Op die manier hopen PAX en Reprieve een breder debat op gang te brengen over de gevolgen en wenselijkheid van de inzet van bewapende drones in deze schimmige conflicten.

Het debat wordt gehouden aan de vooravond van een Algemeen Overleg over drones in de Tweede Kamer op 20 februari.

 

Over de sprekers

Kareem Khan en Noor Behram (slachtoffers van drone-aanvallen in Pakistan), Kat Craig (Reprieve), Wim Zwijnenburg (PAX), Harry van Bommel (Tweede Kamerlid van de SP en woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken).

 

De Pakistaanse anti-drone-activist Kareem Khan, die begin vorige week als vermist werd opgegeven, is weer terecht. Volgens zijn advocaat werd Kahn in Pakistan vrijgelaten na te zijn ondervraagd en gemarteld. Kareem Khan zal spreken op de bijeenkomst in het Humanity HouseCopyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info