collectie

foto 12710

Grote anti-kernwapen demonstratie in Den Haag

1983

 

Sinds eind jaren 70 is Nederland verdeeld over het besluit van de NAVO om o.a. in Nederland kruisraketten te plaatsen (572, 48 in Nederland). De vredesbeweging wordt naef genoemd. De voorstanders lijken het risico van een kernoorlog te onderschatten. Het Interkerkelijk Vredesberaad neemt het voortouw, het streeft naar een kernwapenvrij Europa, desnoods door eenzijdige ontwapening, te beginnen in Nederland. Er wordt een demonstratie in Amsterdam georganiseerd. De opkomst in ongekend groot, ruim 400.000 demonstranten, zelfs soldaten in uniform deden mee. De PvdA spreekt tijdens de demonstratie, maar wordt weggefloten. De besluitvorming over de kwestie wordt uitgesteld.

De kruisraketten blijven een slepende kwestie. Om het tij te keren wordt in 1983 opnieuw geprotesteerd, nu in Den Haag. Ruim 550.000 mensen lopen mee. Organisator is het Komitee Kruisraketten Nee waarin niet alleen de hele vredesbeweging maar b.v. ook het FNV, de PvdA, D'66 en de voorlopers van GroenLinks participeren. Uiteindelijk worden er geen kruisraketten in Nederland geplaatst. Nadat Gorbatsjov aan de macht komt, worden SS20's van de Russen weggestreept tegen kruisraketten van de NAVO.

De foto's zijn van de demonstratie in Den Haag.Copyright: Boyd Noorda/Vredesmuseum, vrij te gebruiken met beperkingen. Meer info