Een Europa van de Vrede

logo

leeszaalDe campagne voor een Europa van de Vrede ontstond eind 2006 binnen de Europese Humanistische Beweging. Het onderstaande manifest werd gepresenteerd op de conferentie van deze beweging die werd gehouden in Praag op 22 februari 2007. Meer over de campagne vindt u op www.europeforpeace.eu. Daar kunt u ook het manifest ondertekenen.

Een Europa van de vrede - een Europa zonder kernwapens

Wereldwijd zeggen wetenschappers en artiesten, militairen en pacifisten, vrouwen en mannen, jong en oud: oorlog is een ramp!

Voor veel mensen vertegenwoordigt Europa een aspiratie, een economisch model, een culturele referentie, de belichaming van welzijn en sociale zekerheid. De Europese Unie is groeiende en nog steeds vragen nieuwe landen om toetreding.

Europa wil “vrede, haar waarden en het welzijn van haar mensen promoten”, maar deze wens botst met een realiteit die de afgelopen jaren snel veranderd is: internationaal terrorisme, de oorlog in Irak, het geweld als “middel” om internationale, regionale en lokale conflicten op te lossen, de strategie van preventieve oorlog, en vooral, een waanzinnige nieuwe kernwapenwedloop.

De verklaringen van de Verenigde Staten en Frankrijk die de mogelijkheid open houden om een atoombom te gebruiken als een eerste aanval tegen terrorisme, de bevestigingen van Japan over de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de wereld van atoomwapens voor defensieve doeleinden, de intentie van Iran en Noord Korea om door te gaan met hun nucleaire programma’s, doet iedereen versteld staan.

Europa, dat afstand doet van haar rol als economische en culturele macht, dat gefragmenteerd is in haar nationale regeringen en onderworpen aan de militaire politieke strategie van de VS, accepteert de installatie van nieuwe militaire bases en vergroot de internationale spanning.

De volken in Europa, daarentegen, zeggen: laten we vrede een kans geven!

Europa moet geen enkele politiek ondersteunen die de planeet naar een ramp voert: de levens van miljoenen mensen staan hier op het spel, ja zelfs de toekomst van de hele mensheid staat op het spel. Atoomwapens moeten vandaag ontmanteld worden, voordat ze gebruikt worden; na het gebruik ervan zal het te laat zijn. De politici moeten de situatie serieus nemen of anders kunnen ze beter aftreden!

Europa heeft de historische gelegenheid om een positief en mobiliserend model te zijn voor al die landen die regionale integratie overwegen in Latijns Amerika, Azië en Afrika. Europa heeft de gelegenheid om een internationale politiek in beweging te zetten om spanningen te reduceren ten gunste van vrede, in staat om nieuwe horizonten en nieuwe wegen te openen die de mensheid vandaag nodig heeft. Europa heeft de kans om zichzelf aan het hoofd van een historische verandering te plaatsen, in de voorhoede van een Universele Menselijke Natie.

We eisen dat Europa kiest voor een standvastige en geweldloze vredespolitiek. We eisen de volgende urgente en onomkeerbare maatregelen:
  • Een atoomwapenvrij Europa: de terugtrekking, door de Verenigde Staten, van al haar nucleair materiaal dat aanwezig is op VS-NATO bases en de ontmanteling ervan, en de vernietiging van de Engelse en Franse atoomwapen arsenalen. Dit als eerste stap van het programma van wereldwijde nucleaire ontwappening onder toezicht van de VN.
  • Het illegaal verklaren van atoomwapens in overeenstemming met de uitspraak van het Internationale Gerechtshof in juni 1996.
  • De annulering van alle gemaakte overeenkomsten over het installeren en uitbreiden van militaire bases van buitenlandse machten op Europees grondgebied.
  • De terugtrekking van alle troepen van Europese landen uit bezette gebieden.
  • Het zoeken naar diplomatieke bemiddeling en dialoog om conflicten op te lossen.
In de straten van de grote steden en in haar wijken, in de steden en in de dorpen van Europa ontluikt iets nieuws: een zachte maar sterke symfonie die, als een orkaan, opstaat tegen elk onrecht, elk misbruik en elk geweld. Niemand zal deze symfonie tot stilzwijgen kunnen brengen, omdat het de diepste hoop van de mensheid is.

Vrienden uit heel Europa, laten we een Europa van vrede bouwen met de kracht van de geweldloosheid!
hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie