Citaten en spreuken

Liefde is iets om te gťven. Neem je het, dan ontaardt het in wapengekletter.

Als er geen oorlog meer is, kan ook de vredesgedachte vervallen. Dan resteren individuele vrijheid en wijsheid.

Het gevaar is niet buiten, maar binnen in een mens.

De kruisiging houdt op, wanneer er vrede heerst.

Bescherming door de politie of door het soldatendom is nimmer afdoend. Bescherming door liefde is immer afdoend.

Het militarisme blijft, zo lang men in volken denkt. Zodra men in mensheid denkt, verdwijnt het militarisme als vanzelf.

Wapens dienen om het negatieve te bestrijden. Maar niet het negatieve in een ander.

Wie een pasgeboren baby in een wieg ziet liggen bant alle wapens uit.

Haat is altijd op de eigen onvolmaaktheden gericht. Omdat men dit niet weet, wordt de haatstroom op anderen gericht.

Eerst vrede in elk mensenhart, dan vrede op de planeet.

Alles, wat wij doen, is aktie en reaktie. Waarom niet met z'n allen gereageerd op de roep naar vrede?

Wist u, dat kommunisten gewone mensen zijn?

Politiek is tot nu toe nog noodzakelijk. Zodra de mensheid volwassen is, kan de politiek verdwijnen.

Een kapitalistisch systeem is even werkzaam of gevaarlijk als elk ander systeem.

Het is totaal vergeten, dat volken uit individuen bestaan.

De mensheid staat op een laag peil. Dat is nog geen reden om elkaar naar het leven te staan.

Vijanden zijn de innerlijke negatieve eigenschappen van een mens, die in de loop van het leven moeten worden afgekrabd. Vijanden zijn dus nooit andere mensen.

Kanonnen per ongeluk meegegeven voor de sloop. Gelukkig, Nederland draagt toch bij aan de wereldvrede.

Een heel mens heeft de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in zich verenigd of in zich herenigd.

Een vrouw is een mens in vrouwengedaante. Een man is een mens in mannengedaante.

Een mens kan de vrede niet met zijn verstand begrijpen. Hij kan de vrede wel begrijpen, als het een hartekreet wordt.

Een revolutie in de evolutie is mogelijk. Maar nooit middels het zwaard.

Het uiterlijk gebeuren geeft geen reden tot optimisme en juist daarom is de vrede voor het grijpen.

Geweldloosdheid is geen principe, het is een bloem die bloeit op de grond van begrip en liefde. [Het is] iets om te cultiveren. De essentie van geweldloosheid is liefde. Uit liefde en de bereidheid om onzelfzuchtig, ontstaan strategieŽn, tactieken en technieken voor een geweldloze strijd op natuurlijke wijze. Geweldloosheid is geen dogma; het is een proces.

Terwijl de psychologie zoekt naar bevrijding van mensen op persoonlijk niveau,
blijft het meestal falen om genezing in een sociale en politieke context te plaatsen. Het wordt steeds dringender dat de menselijke psyche niet wordt behandeld als een geÔsoleerde entiteit, zoals een vis buiten het water dat het doet voortleven. De pijn die we voelen voor andere mensen, andere soorten en de wereld als geheel, is normaal en gezond. Het is feedback die ons vertelt dat alles is verbonden en dat zo veel uit balans is. Wanneer onze woede, verdriet en pijn kunnnen worden herkend als afkomstig van de bron van liefde en zorg voor de wereld, en wanneer de pijn kan worden gerouwd en de liefde geŽerd, verandert alles.