Citaten en spreuken

De grote volksmassa begeert geen oorlog, maar vrede. De gedachte aan toekomstige internationalen strijd wordt echter voortdurend het opkomende geslacht ingeprent in de scholen der verschillende volkeren. In de scholen van de meeste landen wordt tegenwoordig bij de jeugd een zeker overdreven gevoel van nationalisme gekweekt, hetwelk in internationalen haat kan ontaarden op het ogenblik, dat de regeringen zulks het meest verlangen.

Uit een resolutie van de Amerikaanse Bond van Onderwijzers.