Citaten en spreuken

Hoe waren het te wensen, dat heel ons volk en alle neurale landen aan de actie van de "Nederlandschen Anti-Oorlog Raad" deelnamen, ze zou een macht kunnen vormen, die aan de vrede ten goede kwam!