Citaten en spreuken

In den Volkenbond komen vertegenwoordigers van alle landen tezamen; daar leren zij elkander kennen en waarderen. Tegenstrijdige belangen tracht men door internationale regeling te verzoenen en als gewelddadige botsingen dreigen, staan organen van den Volkenbond ter bijlegging van het geschil gereed.

10 Januari 1920: De Volkenbond treedt in werking.

Vanaf het ogenblik, dat de toenemende ontwikkeling van de beschaving een steeds intensiever verkeer tussen de volkeren doet geboren worden; dat de techniek de afstanden bekort; dat de onderlinge afhankelijkheid van dag tot dag groeit, ziet men de sfeer van de rechten van een uitsluitende nationale souvereiniteit een geleidelijke en langzame, maar onmiskenbare beperking ondergaan.