Citaten en spreuken

Wij zullen noch wegens enig verzet noch wegens onenigheden naar de wapenen grijpen, noch veroorloven dat dit in onze naam zal geschieden. Integendeel, wij zullen liever elkander wederzijds helpen tegen iedereen, die het voornemen heeft of metterdaad een van ons en tegen een wettelijk bevel in vijandelijk aangrijpt.