Gedichten

Gedicht (haiku) op plaquette in het Vredesbos Brielle Jan Bontje

"Vrede" zei het kind
"Vrede" zei de generaal
maar het klonk anders

Bij 50-jaar "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens"

Een Amnesty-kaars
is voor sommige mensen
het enige licht