Citaten en spreuken

Het is inderdaad opmerkelijk dat de strengst monarchale constitutie, welke hier ter lande gold, de constitutie van 1806, juist de enige is geweest, welke de oorlogsverklaring van een voorafgaande goedkeuring van het wetgevende lichaam afhankelijk maakte