Citaten en spreuken

Silent leges arma (Bij wapenrumoer zwijgen de wetten).

Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.

Oorlog mag geen ander doel hebben dan vrede.