Citaten en spreuken

De volkeren zullen langzamerhand de oorlog als de vreselijke gesel, als de grootste misdaad leren zien. De volkeren zullen bemerken, dat ze niet veroveraars kunnen worden zonder hun vrijheid te verliezen.

De meeste verlichte volken, die zich langzamerhand het recht beginnen toe kennen om over hun bloed en over hun eigen rijkdommen te beschikken, zullen gaandeweg de oorlog leren beschouwen als de noodlottigste ramp, als de grootste aller misdaden.