Citaten en spreuken

Het is evenzeer gewenst en noodzakelijk elk luchthartig optimisme te vermijden als het oppervlakkig cynisme omtrent de onmogelijkheid om de wereldvrede te verzekeren. Cynisme, dat men vooral aantreft onder die lieden, die zich uitgeven voor verstokte werkelijkheidsmensen, doch wier opvatting gemeenlijk slechts resultaat is van onwetendheid.

De Volkenbond is een integraal bestanddeel van de staatkundige werkelijkheid in de wereld geworden, geen wonder, dat hij ook zijn volle aandeel krijgt in de moeilijkheden en teleurstellingen, waaraan nu eenmaal alle mensenarbeid in de wereld onderhevig is.