Citaten en spreuken

Doch alle luchtkastelen, die de bouwmeester zelve daar voor aanziet, zijn juist niet onnut; 't gemenebest van Plato, d'Utopia van Morus, en, wat meer is, 't voorschrift van ene volmaakte, en den zwakke mens onmogelijke deugd, zijn gebouwen van 't zelfde slag, en beogen echter de treffelijkste en verhevenste einders.