Citaten en spreuken

Dwazen zijn zij, die kostbare goederen door de oorlog vernietigen. Maar de oorlog zal nooit ophouden, wanneer onenigheden in bloed worden verstikt.

Ongelukkige stervelingen, waarom grijpt gij naar uw speren om daarmee dood en verderf onder uw medemensen te zaaien!  Houdt op! Onthoudt u van dergelijk werk ...