Gedichten

Wij willen verbeiden
Na 't bloedige strijden,
Na 't bittere lijden
Den beteren tijd!