Citaten en spreuken

Hij, die de vrede verzekeren wil, moet trachten de grondslagen van de staat te vestigen op de onwrikbare rots van het recht. Oorlog komt voort uit onrecht; vrede is het gevolg dāārvan, dat men ieder mens zijn recht verzekert, dat men ieder geeft wat hem toekomt.