Gedichten

Nacht over Bagdad

Eens Mesopotamie, tweestromenland
Uit Eufraat en Tigris geboren
Babylon, uitverkoren
Hangende tuinen, immens blauwe torens
Vernietigt, īverlorenī, verworden tot as...

 

Uit īt vuur van de tijd, opnieuw geboren,
Herrezen Feniks – Irak – lijdt.
Nacht over Irak, eenzame nacht,
Pikzwarte, lege nacht over Bagdad
Verborgen – zīn licht heeft de maan,
Geen ster houdt de wacht –
Zwart is de nacht,
Bagdad wacht.

 

Wanhoop in īn hart,
īn Angstig mens wacht, wat gebeurt er vannacht?
Starende donkere ogen, īn gerimpelde hand.
īn Bidsnoer glijdt rusteloos door zīn wachtende hand.
Vol vertrouwen vult īt kind zīn lege andere hand
In de heetzwarte nacht,
Ijzig koud, zwaar is īt hart
Waar geen zonlicht meer wacht

 

Diep in de nacht
Zwarte hemelnacht
Hoog in de lucht, ontbloeien vurige bloemen,
Verlichten de nacht.
Hemelse bloemen spatten huilend uiteen,
Sirenes loeien.
Bagdad wacht
Groen wordt de nacht
Vuurgiftige bombloemen verspreiden, spreken van macht
De nacht wordt īn misdadige, bloedrode dag.

 

Lichtbombloemen bloeien sprookjes van agressie van vuur in de lucht.
Bombloemen vallen uit een vliegtuig dat lacht
Slingeren sprinkhanenbommen naar Bagdad,
Vreten alles kaal vol agressie, uit honger naar macht.
Waar zijn gebleven de man met īt kind?
Weg is Bagdad
Wat blijft is de rouw, zwart is de nacht.
Gif vult de Eufraat.
De Tigris huilt bloed.
Nacht over Bagdad
Zwarte, eenzame nacht over Irak

OORLOG in ................

Aandachttrekkende krantenkoppen,
Een vetgedrukt woord
        OORLOG
Flitsende televisiebeelden,
Groot ondertiteld een woord,
        OORLOG

 

Kind - je vraagt me
Wat betekent dat woord,
Wat is oorlog?
Ik heb geen woord voor dat woord
        OORLOG

 

Ik wil je beschermen
maar je vraagt me een woord te verwoorden
Dat jouw kleine wereld verstoort,
met alleen maar het woord
       OORLOG

 

Hoe kan ik je zeggen
Oorlog is het woord
Waarin de Mens is verdwaald.
Oorlog is het woord
waarmee de Mens wordt gebruikt en misleid.
In de naam van het Vaderland, de President
In de naam van de Eer en de Roem
In de naam van God, in de naam van Allah
Daar waar de naam van de Al-Ene vals wordt gebruikt
Daar waar in naam van De Ene
Het duivelse Spel van Haat, Macht, Geweld wordt gespeeld
Daar is verloren de Mens
In        OORLOG

 

Kind – hoe kan ik je vertellen
van de mensen, de kinderen in oorlogsgebied
van hen die hebben geen keus
van hen die is ontnomen het woord
van hen, middenin
Midden in oorlogsgebied
Zij die īt ondergaan
Zij die īt zien
Zij die īt voelen
Inhun pijn, hun verdriet
Wordt de oorlog verwoord
Daar waar de ene mens moordt
En de ander wordt vermoord
Daar Is het Woord
       OORLOG

Een stem voor vrede

Ik ben de Stem van een Kind,
ergens een kind.
Waar ook ter wereld,
Ik ben de stem van een Kind.
Onschuldig kind,
Wereldkind,
ergens een kind,
kind uit Irak - HOOR ME! LUISTER! -
Ben Ik een Kind met een Stem?
Ben Ik een Kind zonder Stem?


Ik ben de stem van een Kind,
zomaar een kind,
Ergens een kind,
Ik ben een Kind met een Stem - ZONDER STEM -
Ik ben een kind,
Mijn stem wordt niet gehoord.
Mijn stem wordt niet geteld.
Ik ben een Kind met een Stem.
Niet gehoord, niet geteld.
Ik ben een Kind, zonder stem.
Op deze aarde
Ben Ik een Zonnekind,
gekomen om te groeien - IN LIEFDE, IN VREDE -
Me ontplooien, uit te bloeien.
Mijn kindertijd te spelen.
Vrij, zonder angst te leven
Blij! Even - Kind Zijn.

 

Ik ben een kind met een stem,
Vol vreugde, onschuldig, blij.
Mijn stem, wil jubelen, wil zingen,
over het wonder aller dingen,
Een wolkje in de lucht, de blauwturkooise zee.
Mijn hond, de poes, de regenworm,
een vlinderdansje rond een bloem.
Een aai en een kus.
Twee veilige armen waarin ik īs avonds rust.
Ik ben de Stem van de Droom van een kind,
Van vrede, van simpel geluk, van zomaar een kind - ERGENS -

 

Ik ben de Stem van een Kind.
Voel de dreiging die nadert.
Lucht, zwaar, geelgrijs, vol vrees.
Dondertaal rolt knallend - IK WIL HET NIET HOREN! -
Oorlogsbliksem doorklieft - IK WIL HET NIET ZIEN! -
            - HAAT ONTSTAAT -
Ik ben een kind, fluister.
Ik kan niet meer spelen, niet meer slapen,
Voel dreiging, Haat.
Ik ben een kind en stilaan raakt mijn stem verloren
In die atmosfeer van Haat.

 

Ik ben de Stem van een Kind.
Ik ben de stem, die klaagt aan,
Jullie Groten, Groten der aarde
In jullie waan, eigenwaan, waanzin.
Mijn stem klaagt jullie aan.
De stem ven een kind, mensenkind -ERGENS -
Klaagt aan!
Jullie KLEINE Groten, denkbeeldige heersers op aarde,
jullie "grote", kleine, machtswellust -JULLIE HAAT -
Jullie geweld, hebzucht, oorlogszucht.
Vernietigers der aarde, creators van Haat.

 

Ik, de Stem van een Kind, vraagt
Waar zijn de echte, de Groten, die weten: -REGEREN IS MOGEN DIENEN IN WIJSHEID TOT WELZIJN VAN AL -
Regeren is samen respectvol beheren,
in dienst zijn van Al.
Waar zijn jullie Groten?
Verhef jullie stem, -SAMEN
Met de Stem van ergens een Kind.
Met een stem voor de Vrede
Wordt de stem van een kind, ergens in de wereld - NU IN IRAK, GEHOORD, GETELD?
OF?
Een Kind zonder Stem?
Ergens ter wereld, nu in Irak,
Door de Groten vermoord.

 

Voor alle kinderen,
Speciaal voor de kinderen van Irak-Palestina, Tsjetjenië- Afghanistan en Israël.